Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
Föreningen för skydd, räddning och säkerhet
Association for Protection, Rescue, Security and SafetyNBC 2022
11
th SYMPOSIUM ON CBRNE THREATS


5 – 8 June, 2022 

Sibelius Hall
Lahti, FINLAND


... yhteiskunta ... suojelu ... pelastus ... turvallisuus ... viranomaiset ... poliisi ... raja ... tulli ... terveys ... puolustus ... tutkimus ... teollisuus ... yhteistyö ...
... samhället ... skydd ... räddning ... säkerhet ... myndigheter ... polis ... gränsbevakning ... tull ... hälsa ... försvarsmakten ... forskning ... industri ... samverkan ...
... society ... protection ... rescue ... safety/security ... authorities ... police ... border ... custom ... health ... defence ... research ... industry ... cooperation ...

Follow us on: @nbcfinland