Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
   Föreningen för skydd, räddning och säkerhet
     Association for Protection, Rescue, Security and Safety

Yhdistys Ajankohtaista Julkaisut Arkisto Yhteystiedot NBC-symposiumit Linkit på Svenska in English

 
YHDISTYKSEN TARKOITUS

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n (SPT ry) tarkoituksena on toimia viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen asiantuntijoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä turvallisuustekniikan, pelastusalan, väestönsuojelun sekä teollisuuskemikaaleilta ja CBRNE-massatuhotekijöiltä suojautumisen aloilla.


Suomalaisten viranomaisten harjoittelua suojavarusteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä alaan liittyviä yleisö- ja muita vastaavia tapahtumia, vierailuja, symposiumeja ja erilaisia koulutustilaisuuksia, sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyötä ja verkottumista kotimaassa ja kansainvälisesti.

C=kemiallinen, B=biologinen, R=radiologinen/säteily, N=ydin/ydinase, E=räjähde.

Yhdistys on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä 26.7.2010 alkaen. Yhdistys on jatkanut vuonna 1996 Suomen Kemian Seuran yhteyteen perustetun Suojelu-, pelastus- ja turvallisuusjaoston toimintaa.

Yhdistykselle on laadittu suomenkielinen ja englanninkielinen esite.


JÄSENEKSI HAKEMINEN / JÄSENTIETOJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenyyttä voidaan hakea www-jäsenhakemuslomakkeella, joka täytetään ja lähetetään Internetissä. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea myös word-  jäsenhakemuslomakkeella lähettämällä se täytettynä sähköpostilla tai tulostettuna tavallisena postina (ks. yhteystiedot). Molemmat lomakkeet käyvät ilmoitukseen jäsentietojen muutoksesta. Jäsentietoja käytetään vain yhdistyksen toiminnassa eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.


JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea henkilöt, jotka edustavat suojelu-, pelastus- tai turvallisuusalaa ja niihin liittyvää eri alojen osaamista. Myös opiskelijat voivat hakea jäsenyyttä. Kannatusjäseninä voivat toimia oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi hyväksymisestä ilmoitetaan jäseneksi hyväksytylle.

 
JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on 10 euroa. Ainaisjäsenmaksun suuruus on 100 euroa. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 200 euroa. Liittymismaksua ei peritä.  Jäsenmaksu maksetaan tilille:
 
Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
FI45 1344 3500 0135 42
Maksun viestikenttään pyydetään kirjoittamaan maksajan nimi.

Sinua pyydetään huolehtimaan itsenäisesti jäsenmaksusi maksamisesta.


SÄÄNNÖT

Suojelu, pelastus ja turvallisuusyhdistys (SPT ry) on rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen säännöt ovat ladattavissa linkistä: Säännöt (PDF).  


OPINTOMATKAT

Yhdistys järjestää noin yhden kerran vuodessa opintomatkan toimialojensa näkökulmasta kiinnostavaan kotimaiseen ja ulkomaiseen kohteeseen.

Sivulla "Ajankohtaista" tiedotetaan mahdollisesta tulevasta opintomatkasta. Aiempien opintomatkojen raportit ovat "Arkistossa".


Jyväskylän NBC-2009 symposiumin näyttelyalueelta. Puhdistautumisnäytös. Kuva: Ritva KettunenTampereen NBC-2006 symposiumin näyttelyalueelta. Kuva: Katri Laihia
  NBC-2015 SYMPOSIUMI

NBC-2015 symposiumi järjestetään 18 - 21.5.2015 Helsingissä Messukeskuksessa. Varaa jo nyt kalenteriisi aika. Ohjelma tulee jälleen olemaan erinomainen.

Yhdeksännen CBRNE-symposiumin teemaksi valittiin "How does the landscape evolve?" Haluamme pohtia mihin kehitys vie, ja vaikuttaa kehitykseen, mutta toisaalta emme välttämättä voi määrätä sen suuntaa. Voimme ennakoida ja toimia yhteistyössä, myös kansainvälisesti. Myös tulevaisuudessa tarvitaan aseidenriisunta- ja valvontasopimuksia sekä kansallista lainsäädäntöä sopimusten täytäntöön panemiseksi. Alan ammattilaisten poliisissa, pelastusalalla, sairaaloissa, puolustusvoimissa, teollisuudessa, tutkimuksessa jne. on osattava ja hallittava asioita laajasti. Symposium tarjoaa foorumin entisten kollegoiden tapaamiseen ja uusien kollegoiden saamiseen. Tervetuloa.

Saitko kiertokirjeen? Ellet, ystävällisesti pyydä sitä tieteellisen
toimikunnan puheenjohtajalta.


Kuva Helsingin Messukeskuksen alueesta. Messukeskus sijaitsee Pasilassa.

NBC-2015 symposiumin virallinen kotisivu on www.nbc2015.org.


SYMPOSIUMIT

Yhdistys järjestää joka kolmas vuosi kansainvälisen NBC-symposiumin. Symposiumeihin on tyypillisesti ottanut osaa 250 - 500 alan ammattilaista noin 40 eri valtiosta. Vuoden 2012 symposiumi oli kahdeksas ja myös 20-vuotis juhlasymposiumi.


Video Jyväskylän NBC-2009 symposiumista (kesto 13 min).


Jyväskylän NBC-2009 symposiumin juhlaillalliselta, Kuva: Tommi PenttinenSEMINAARIT

Yhdistys järjestää toimialoihinsa liittyviä seminaareja. Seuraa tähän liittyen sivua "Ajankohtaista".  


JOUKKOTUHOASESEMINAARI - KEMIALLISET ASEET

"Joukkotuhoaseseminaari - Kemialliset aseet" järjestettiin Helsingissä Santahaminan Ritaritalon Yrjö-Maunu -auditoriossa 2.6.2014 klo 12.30-17.00. Ohjelma.


ÄLYPUHELINVIESTINTÄ VAARATILANTEESSA


Osittain yhdistyksen tukemana on Jyväskylän yliopistossa vuonna 2014 valmistunut raportti SAPPORO. Älypuhelinviestintä vaaratilanteessa. Tapauskertomus kemikaalionnettomuuden pelastusharjoituksesta.

Jaana Kuula ja Olli Kauppinen: SAPPORO. Älypuhelinviestintä vaaratilanteessa. Tapauskertomus kemikaalionnettomuuden pelastusharjoituksesta. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja 6/2014. Jyväskylän Yliopistopaino, Jyväskylä 2014. ISBN 978-951-39-5573-1. ISSN 2323-4997. Verkkojulkaisu: www.jyu.fi/it. 77 sivua, suomeksi. 
YHDISTYKSEN STANDAARI

Yhdistyksen standaarissa on valkealla pohjalla kaari, jonka suojassa on kärjellään oleva kolmio.
VIERAILUT

Vierailuita tehdään vuosikokousten yhteydessä. Kokous pyritään toteuttamaan paikassa, jossa olisi mahdollisuus tutustua toimialojemme asiantuntijoihin, toimintaan, kalustoon ja infraan.


APURAHAT

Yhdistys jakaa hakemuksesta apurahoja tutkimukseen. Apurahaa voidaan hakea ulkomaista konferenssimatkaa varten tai opinnäytetyön tekemiseen. Apurahat ovat pieniä.  

Apurahan saanutta velvoitetaan pitämään esitelmä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.  Raportissa (vast.) yhdistyksen nimi on mainittava.


KEMIAN SEURAT

Yhdistys toimii yhteistyössä järjestön Kemian seurat kanssa, jossa sillä on muodollinen jaostoasema. 

... yhteiskunta ... suojelu ... pelastus ... turvallisuus ... viranomaiset ... poliisi ... raja ... tulli ... terveys ... puolustus ... tutkimus ... teollisuus ... yhteistyö ...

MTM 2014