Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
   Föreningen för skydd, räddning och säkerhet
     Association for Protection, Rescue, Security and Safety

Yhdistys Ajankohtaista Julkaisut Arkisto Yhteystiedot NBC-symposiumit Linkit på Svenska in English


OPINTOMATKA SAKSAAN VUONNA 2005

(muu opintomatka: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013)

SPT-jaoston syysretki vuonna 2005 järjestettiin Saksaan; Munsteriin ja Hampuriin 7.-9.12. Vierailukohteisiin kuuluivat Munsterissa Wehrwissenschaftliges Institut Fur Schuttztechnologien (WIS) - ABC-Schutz, GEKA-kemiallisten aseiden ja saastuneen maaperän tuhoamis- ja dekontaminointilaitos, jossa tuhotaan tavallisia ja NBC-aseita sekä puhdistetaan saastunutta maaperää, sekä Saksan Panssarimuseo, jonka näyttelyyn tutustuimme. Hampurissa vierailumme suuntautui Synodys Group:n Rados Hampurin yksikköön jossa valmistettiin säteilynilmaisimia.

Matkalle osallistuivat Kari Nieminen, Tuuli Haataja, Matti Hemmilä, Juhani Juutilainen, Kyösti Tomperi sekä Osmo Hänninen. Matka toteutettiin yhteistyönä MATINEn ABC-jaoston kanssa. Matkan käytännön järjestelyistä vastasi Tuuli Haataja. Pikkubussin kuljettajana toimi ansiokkaasti jälleen Juhani Juutilainen. Majoituimme hotelli Kaiserhof Munsterissa.

8.12.2005 Panssarimuseo

Panssarimuseon näyttelyssä oli esillä Saksan liittotasavallan merkittävin ja kenties Länsi-Euroopan toiseksi suurin panssareiden kokoelma. Armeija ylläpitää museota yhteistyössä Munsterin kaupungin kanssa. Näyttely kattaa hyvin Saksassa valmistetut ja osittain myös tärkeimmät ulkomaiset panssarivaunut ja muun alan materiaalin. Luovutimme vierailustamme kiitokseksi museolle SPT-jaoston seinäkilven.

Wehrwissenschaftliges Institut Fur Schuttztechnologien WIS

Myöhemmin myös maan presidentiksi edennyt marsalkka Paul von Hindenburg aloitti Munsterin varuskunnan ja armeijan harjoitusalueen rakentamisen Lüneburgin nummille Munsteriin n. 110 vuotta sitten. Siellä harjoiteltiin muun muassa panssariaseen taktista käyttöä ja muiden aselajien yhteistyötä. Alueelle keskitettiin NBC -aseiden tutkimus ja kehittäminen.

Alueella on huomattavat määrät C-aseammuksia varastoituina edelleenkin ja uusia tuodaan eri puolilta maata. Saksan liittotasavallan radioaktiivisten, kemiallisten ja biologisten aseiden toteamiseen, suojautumiseen ja tuhoamiseen liittyvä tutkimus on keskitetty Munsteriin myös nykyisin.

Lüneburgin nummilla on varsin vähän asutusta ja metsäalueet ovat laajat. Kaupungissa (n. 17 000 asukasta) on edelleen merkittävä varuskunta (n. 6 000 sotilasta) ja laajat harjoittelualueet. ABC-aseiden tuhoamisyksikkö kuului aikaisemmin WIS:n yhteyteen, mutta nyt GEKA on erotettu sen organisaatiosta.

Laitoksessa on kehitetty armeijan käyttöön muun muassa erilaisia pikamenetelmiä ympäristöstä saatavan veden puhdistamiseen. Näissä kokeissa on havaittu, että Berliinin jätevesien puhdistusjärjestelmä ei poista jätevesistä lääkeaineita ja että Saksan eteläosissa on jokia, joissa ei esiinny nykyisin juuri lainkaan koiraskaloja ilmeisesti nyt käytössä olevien jätevesien puhdistusmenetelmien tehottomuuden vuoksi.
  Meille demonstroitiin kemikaaleilla kuten aktiivihiilellä tapahtuvaa pienimittakaavaista puhdistusta, sekä erilaisia laitoksessa testattuja membraanisuodatusmenetelmiä armeijan vedenpuhdistustarpeiden täyttämiseen.

Siviilimaailman vedenpuhdistusjärjestelmät eivät kuulu laboratorion vastuualueeseen. C-ilmaisupuoleen tutustuttaessa saimme nähdä joukon eri valmistajien rakentamia C-ilmaisimia. B-ilmaisun tutkimusalalla perehdyimme Saksan laivastolle luotuun PCR-monistukseen perustuvaan järjestelmään, johon liittyvä opetusjärjestelmä on myös luotu. Vierailun päättäneessä yhteenvetokeskustelussa pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia.

9.12.2005 GEKA (facility for the disposal of Chemical Warfare Agents)

Aikaisemmin GEKA on kuulunut WIS:n organisaatioon, mutta nyt se on erillään siitä. Maantieteellisesti laitos sijaitsee WIS:n välittömässä läheisyydessä. Saksassa on vielä runsaasti erilaisia tavanomaisia ja myös C-agensseilla ladattuja ammuksia ja myös paljon maaperää, joka ovat niillä saastuneet. Paljon löytyy myös ammuksia, joiden tunnistekoodit ovat tuhoutuneet maaperässä, ja niiden luonnetta on vaikea siten selvittää.

Jos ammusten räjähdys- ja C-komponentit voidaan erottaa, ne erotetaan GEKA:n tuhoamisprosessissa. C-agenssien tuhoamisessa ei ole mitään dramatiikkaa käytössä olevalla tekniikalla, joka ainakin osittain oli ruotsalaista. Vankkaseinäisissä kammioissa korkeassa lämpötiloissa tuhoaminen tapahtuu turvallisesti ja ilman, että melusaastetta syntyy. Tuhoamislaitteet olivat käynnissä, eikä mitään erityistä melua kuulunut.

Maaperän käsittelytehdas oli korjauksen alaisena, eikä se ollut tällä hetkellä käytössä. Maaperän puhdistamisprosessissa vaaralliset ainekset poltetaan ja lopputuotteet ovat käsittelyn jälkeen vaarattomia. Maaperäaineksen käsittelyssä sekoitetaan eri jaokkeisia aineksia, jotta niiden virtaus onnistuu tehdasmaisessa automaattisesti ohjatussa ketjutetussa työskentelyssä. Vaaralliset ainekset siirretään omina panoksinaan polttolaitokseen tuhottaviksi. Molemmat laitokset ovat vierekkäin. GEKA on saamassa uuden käsittely-yksikön vanhojen lisäksi.

Synodys Group: Rados, Hampuri

Synodys Group:n Radoksen Hampurin yksikössä meille esiteltiin erilaisia säteilynilmaisujärjestelmiä, joista merkittävä osa rakennetaan yhtiön vanhimmassa eli entisen Wallacin jatkona toimivassa yksikössä Turussa. Erityisesti meille demonstroitiin Hampurissa valmistettavia koko vartalon ihmistutkimusjärjestelmiä ja ajoneuvojen valvontaan rakennettuja järjestelmiä.

Matkakertomuksen referoi Osmo Hännisen muistiinpanoihin perustuen Tuuli Haataja
... yhteiskunta ... suojelu ... pelastus ... turvallisuus ... viranomaiset ... poliisi ... raja ... tulli ... terveys ... puolustus ... tutkimus ... teollisuus ... yhteistyö ...

MTM 2014