Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
   Föreningen för skydd, räddning och säkerhet
     Association for Protection, Rescue, Security and Safety

Yhdistys Ajankohtaista Julkaisut Arkisto Yhteystiedot NBC-symposiumit Linkit på Svenska in English


NBC-2003 SYMPOSIUMI JYVÄSKYLÄ

"A Crisis Management Challenge"

(muu symposiumi: 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015)

Jaoston lähes kolme vuotta kestänyt suunnittelu- ja järjestelyurakka huipentui Jyväskylässä 15. - 18.6.2003 pidettyyn kansainväliseen symposiumiin, jonka nimeksi oli valittu NBC 2003 Symposium on nuclear, biological and chemical threats - a crisis management challenge.Tapahtuma oli viides Suomessa järjestetty kansainvälinen suojelualan symposiumi, joka jatkoi Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen vuonna 1991 aloittamaa kunniakasta perinnettä. Symposiumin järjestelyissä ja ohjelmavalinnoissa pyrittiin hyödyntämään kaikki se oppi, jonka SPT-jaosto sai edellisen vastaavan tapahtuman, NBC 2000:n järjestelyjen yhteydessä kolme vuotta sitten.Edellisen symposiumin ajoista selvästi terävöityneet uhkakuvat aiheuttivat ohjelman painotuksen nimenomaan NBC-terrorismin uhkiin, niiltä suojautumiseen ja kriisien hallintaan NBC-ympäristössä. Aihepiirien valinta osoittautui varsin onnistuneeksi, sillä osallistujia Jyväskylään saatiin kaikkiaan noin 300 osallistujaa yhteensä 32 maasta. Laaja potentiaalisten asiakkaiden kirjo sai myös kansainväliset näytteilleasettajat liikkeelle; näyttelytoiminnan saldo oli kaikkiaan 19 yritystä.


  Työn lomassa järjestelyistä vastaavilla SPT-jaoston jäsenillä oli toki myös mahdollisuus rentoutua osallistumalla esimerkiksi symposiumin yhteydessä järjestettyyn risteilyyn Päijänteellä.

Symposiumin ohjelmasisältö, järjestelyt ja näyttely saivat osallistujilta voittopuolisesti kovin kiittäviä kommentteja.

Symposiumin järjestelyistä ja tieteellisestä sisällöstä vastanneet toimikunnat analysoivat kirjallisina saadut runsaat palautteet kesän aikana ja päättävät alkusyksystä siitä, että suosittelevatko STP-jaoston johtoryhmälle symposiumin järjestämistä jälleen vuonna 2006.

SPT:n puolesta suuret kiitokset kaikille NBC 2003:n onnistumiseen myötävaikuttaneille työmyyrille!

Puheenjohtaja
SYMPOSIUM PROCEEDINGS

Kultakin esitelmöitsijältä oli pyydetty esityksensä tieteellinen lyhennelmä. Lyhennelmät koottiin ja julkaistiin Jyväskylän yliopiston sarjassa kirjana.

Symposium Proceedings. Symposium on Nuclear, Biological and Chemical Threats – A crisis management challenge. Edited by Katri Laihia. Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Research Report No. 98. Yliopistopaino, Jyväskylä, 2003. ISBN 951-39-1493-3. ISSN 0357-346X. 245 pages, in English.


... yhteiskunta ... suojelu ... pelastus ... turvallisuus ... viranomaiset ... poliisi ... raja ... tulli ... terveys ... puolustus ... tutkimus ... teollisuus ... yhteistyö ...

MTM 2014