Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
   Föreningen för skydd, räddning och säkerhet
     Association for Protection, Rescue, Security and Safety

Yhdistys Ajankohtaista Julkaisut Arkisto Yhteystiedot NBC-symposiumit Linkit på Svenska in English


NBC-2006 SYMPOSIUMI TAMPERE

"A Safety and Security Challenge"

(muu symposiumi: 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015)

Tampereen Työväen Teatterissa Juhannusviikolla järjestetyn kuudennen kansainvälisen suojelualan symposiumin teemoina olivat Euroopan turvallisuus kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinuhkien (CBRN-uhkat) kannalta arvioituina, EU:n kriisinhallinta sekä CBRN-aseriisunnan nykytilanne.Ohjelmassa oli yli 50 suullista esitystä ja saman verran posteriesityksiä. Luennoitsijoina oli asiantuntijoita mm. eri maiden yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä ydinasekieltosopimuksen valvontajärjestöstä, YK:n biologisen aseriisunnan sihteeristöstä ja Venäjän Green Cross -järjestöstä. Monet heistä olivat vierainamme jo neljättä viidettä kertaa esittelemässä uusimpia tutkimustuloksia tai uusinta tekniikkaa.

Tilaisuuteen odotettiin noin 300 vierasta. Suuri, mutta positiivinen yllätys oli, että virallisia osanottajia oli noin 450 ja eri yritysten näyttelyvieraita noin 50 eli yhteensä 500 henkilöä. Tämä ylitti edellisen osanottajaennätyksen peräti 200 henkilöllä. Osanottajista noin 300 oli ulkomaalaisia yli 40 eri maasta ja kaikilta mantereilta.

Sisätiloissa oli esillä noin 30 suojelualan yrityksen tuotteita. Tämäkin oli enemmän kuin aikaisemmilla kerroilla. Pääosa näytteilleasettajista oli ulkomaisia.
  Ulkoilmanäyttelyssä, joka sai erittäin myönteisen vastaanoton, esiteltiin muun muassa EU:n nopean toiminnan joukon suomalaisen suojeluosaston kalustoa uusi kenttälaboratorio ml. Oli selvää, että Tampereen Työväen Teatterin tilat ja ravintolapalvelut joutuivat kovalle koetukselle tällaisen väkimäärän palvelemisessa. Hyvällä yhteistyöllä ja vuosien saatossa hankitulla rutiinilla vaikeudet kuitenkin voitettiin ja kaikille jäi tapahtumasta hyvä maku suuhun.

Osallistujien antama palaute ja symposiumin taloudellinen tulos olivat niin rohkaisevia, että SPT-jaoston johtoryhmä on kokouksessaan päätynyt esittämään vuosikokoukselle, että vuonna 2009 järjestettävän symposiumin valmistelut käynnistettäisiin jo ensi keväänä.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana kiitän jokaista kortensa yhteiseen kekoon kantanutta. Teidän pyyteetön panos takasi onnistuneen symposiumin. Erityisen kiitoksen ansaitsevat tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana toiminut Kari Nieminen sekä symposium- julkaisusta ja postereista vastannut Paula Maatela, näyttelyvastaava Yngve Malmén sekä jaoston ja tapahtuman sihteerit Tuuli Haataja ja Salla Takala. Tavataan samoissa merkeissä ja hyvässä seurassa 2009!

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Tomperi


SYMPOSIUM PROCEEDINGS

Kultakin esitelmöitsijältä oli pyydetty esityksensä tieteellinen lyhennelmä. Lyhennelmät koottiin ja julkaistiin Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen (PVTT) sarjassa kirjana.

Symposium Proceedings. Symposium on Chemical, Biological, Nuclear and Radiological Threats – A safety & security challenge. Edited by Paula Maatela and Markku Pitkänen. Defence Forces Technical Research Centre, Publications 10. Edita Prima Oy, Helsinki, 2006. ISBN 951-25-1674-8. ISSN 1457-3938. 390 pages, in English.


... yhteiskunta ... suojelu ... pelastus ... turvallisuus ... viranomaiset ... poliisi ... raja ... tulli ... terveys ... puolustus ... tutkimus ... teollisuus ... yhteistyö ...

MTM 2014