Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
   Föreningen för skydd, räddning och säkerhet
     Association for Protection, Rescue, Security and Safety

Yhdistys Ajankohtaista Julkaisut Arkisto Yhteystiedot NBC-symposiumit Linkit på Svenska in English


NBC-2009 SYMPOSIUMI JYVÄSKYLÄ

"Meeting the Future Challenges"

(muu symposiumi: 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015)

Suomen Kemian Seuran Suojelu-, pelastus- ja turvallisuusjaosto järjesti jo seitsemännen kerran suojelualan kansainvälisen symposiumin. Joka kolmas vuosi pidettävä symposium järjestettiin toisen kerran Jyväskylän Paviljongissa 8.-11.6.2009.Tapahtuman ohjelma noudatti perinteisiä linjoja. Maanantai-iltana järjestettiin Get together -tilaisuus asianmukaisine puheineen, tarjoiluineen ja korkeatasoisine ohjelmanumeroineen. Viimemainituista vastasi jyväskyläläissyntyinen taitelija Sari Moilanen orkestereineen.

Symposiumin avasi tiistaiaamuna Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Jukka Laaksonen. Torstaihin jatkuneessa ohjelmassa oli kaikkiaan noin 50 esitystä ja tiedonantoa, joissa käsiteltiin lähes kaikkia suojelupuolustuksen aloja. Esitykset olivat kautta linjan hyvin valmisteltuja.Aiemmista poiketen tämän symposiumin yhteydessä oli myös turvallisuusalan rinnakkaisseminaari, jonka järjestelyistä vastasi Puolustus- ja ilmailuteollisuus ry:n turvateollisuusryhmä kenraalimajuri Ahti Vartiaisen johdolla. Seminaariin osallistui noin 50 vierasta.

Postereita symposimiin saatiin vain 21 kappaletta. Niistä parhaaksi arvioitiin ja Aalto-maljakolla palkittiin tsekkiläisen Daniel Junin ryhmän autoinjektorien kehitystä käsittelevä posteri. Tapahtuman yhteydessä järjestetyssä näyttelyssä oli yhteensä 40 näytteilleasettajaa. Määrä oli 25 % suurempi kuin edellisessä tapahtumassa, mikä oli todella positiivinen yllätys.

Keskiviikkona järjestettyyn ulkonäyttelyyn osallistui toistakymmentä kotimaista alan yritystä. Niin sisä- kuin ulkonäyttelyynkin osallistuneet yritykset olivat tyytyväisiä tapahtuman antiin. Myös tiistai-illan Päijänne – risteily ja Juurikkasaaren buffet sekä keskiviikkona järjestetty symposium – illallinen saivat kiitosta tapahtuman osallistujilta.


Symposiumista tehtiin esittelyvideo.
 

Ilmeisesti talouden taantuma ja sikainfluenssan pelko jonkin verran vähensivät osallistumisintoa, sillä tavoitteeksi asetettua 500 vieraan määrää ei aivan saavutettu. Varsinaisia symposium – vieraita oli 420 ja he edustivat 30 eri kansallisuutta. Kun tähän lisätään rinnakkaisseminaarin osanottajat ja pelkästään näyttelyssä käyneet päästiin lähelle 500 osanottajan kokonaismäärää.

Osallistujilta saadun palautteen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että jaosto tälläkin kertaa onnistui symposium - järjestelyissä varsin hyvin. Paviljonki tiloineen ja tarjoiluineen sekä sen ammattitaitoinen henkilökunta saivat erittäin hyvän palautteen. Kaikkien osallistujien yhteinen tahto oli: kolmen vuoden kuluttua uudelleen!

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana haluan kiittää kaikkia kortensa kekoon kantaneita onnistuneesta tilaisuudesta. Erityisesti haluan osoittaa kiitokseni jaoston puheenjohtajalle, professori Markku Mesilaaksolle kokonaisvastuun kantamisesta sekä yhteistoimintaan ja verkottumiseen kannustavasta puheesta symposium – päivällisellä, tohtoreille Tarmo Humppi ja Paula Maatela tieteellisestä ohjelmasta ja symposium – julkaisusta, tohtori Anna-Mari Heikkilälle erinomaisesta näyttelystä, everstiluutnantti Timo Lairiolle pyyteettömästä työstä ulkonäyttelyn hyväksi sekä tapahtuman sihteerille Heini Beltille, joka jaksoi ja ehti huolehtia niin isoista kuin pienistäkin käytännön asioista. Jari Schabelia haluan kiittää nettisivujen ylläpidosta ja kaikenlaisten tietoteknisten ongelmien ratkaisemisesta. Myös tohtori Katri Laihia ja tiedottaja Ida Kauranen ansaitsevat suuren kiitoksen symposiumin aikana tekemästään työstä.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Tomperi


SYMPOSIUM PROCEEDINGS

Luennoimaan pyydetyltä esitelmöitsijältä pyydettiin hänen esityksestään lyhennelmä. Ne koottiin ja julkaistiin Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen (PVTT) sarjassa kirjana.

Symposium Proceedings. 7th Symposium on CBRNE Threats. Meeting the future challenges. Edited by Paula Maatela and Sirpa Korpela. Defence Forces Technical Research Centre, Publications 18. Edita Prima Oy, Helsinki, 2009. ISBN 978-951-25-2012-1. ISBN 978-951-25-2024-4 (PDF). ISSN 1457-3938. 257 pages, in English.


... yhteiskunta ... suojelu ... pelastus ... turvallisuus ... viranomaiset ... poliisi ... raja ... tulli ... terveys ... puolustus ... tutkimus ... teollisuus ... yhteistyö ...

MTM 2014